Au fost alocate mijloace financiare pentru reparația  IET nr.130 str. P.Zadnipru, 6/2

Având ca bază Foaia de Titlu 2021, aprobată prin Decizia nr. 25/3 din 29.12.2020 (anexa 24.1) a Consiliului Municipal Chișinău, au fost alocate mijloace financiare pentru reparația  IET nr.130 str. P.Zadnipru, 6/2 — reparaţia reţelelor inginereşti în subsol, în suma -200,0 mii lei.Contractul au fost semnate :  nr. 60 din 19.05.21  cu SRL TECTERM.